Βιβλιογραφια


Η συλλογική εμπειρία των μελών μας μπορεί να φανεί μέσα στην βιβλιογραφία μας, παρουσιάζοντας πως καταφέρνουμε να ζούμε την ζωή με τους όρους της. Μέσα στα χρόνια το ΝΑ έχει αλλάξει, η βιβλιογραφία μας έχει διευρυνθεί και αναθεωρηθεί αλλά το μήνυμά μας έχει παραμείνει το ίδιο. Ένας ναρκομανής, οποιοσδήποτε ναρκομανής μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση, να χάσει την επιθυμία να κάνει χρήση και να βρει ένα καινούργιο τρόπο ζωής

Η βιβλιογραφία μας έχει γραφτεί από τα μέλη μας και προσφέρει μια συναισθηματική ταύτιση και ένα μήνυμα ελπίδας σε κάποιον που υποφέρει από την χρήση ναρκωτικών. Η βιβλιογραφία ανάρρωσης είναι μια ανεκτίμητη πηγή βοήθειας για τα μέλη, για πιθανά μέλη και για ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν ναρκομανείς