Για Επαγγελματίες

Οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι είναι μια διεθνής κοινότητα ναρκομανών σε ανάρρωση με σχεδόν 67.000 εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις σε 139 χώρες.

Τι είναι το πρόγραμμα του Ν.Α.

• Το Ν.Α. είναι μια μη κερδοσκοπική αδελφότητα ή κοινωνία ανδρών και γυναικών για τους οποίους τα ναρκωτικά είχαν γίνει κύριο πρόβλημα.
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ναρκομανή , ανεξάρτητα από το ποια ουσία ή συνδυασμό ουσιών έπαιρνε.
• Ο πυρήνας του προγράμματος είναι μια διαδικασία ανάρρωσης που δουλεύουν τα μέλη εφαρμόζοντας τις αρχές που εμπεριέχονται στα Δώδεκα Βήματα και τις Δώδεκα Παραδόσεις του Ν.Α.
• Για να γίνει κάποιος μέλος δεν υπάρχουν κριτήρια κοινωνικά , θρησκευτικά, οικονομικά, φυλετικά, εθνικά, ή σχετικά με το φύλο ή την κοινωνική τάξη.
• Το Ν.Α. είναι εντελώς αυτοσυντήρητο, τα έξοδα καλύπτονται μέσα από τις συνεισφορές των μελών του, αρνούμενο οικονομική υποστήριξη από μη μέλη.
• Οι Ναρκομανείς ανώνυμοι δεν συνδέονται με καμία άλλη οργάνωση , συμπεριλαμβανόμενων άλλων προγραμμάτων Δώδεκα Βημάτων , κέντρων απεξάρτησης ή σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
• Οι Ν.Α. δεν εκφράζουν γνώμη σε πολιτικά , κοινωνικά ιατρικά νομικά ή θρησκευτικά θέματα. Επίσης, δεν παίρνουν θέση σε θέματα που έχουν σχέση με τον εθισμό όπως είναι η εγκληματικότητα, η επιβολή του νόμου , η νομιμοποίηση ουσιών ή οι ποινικές κυρώσεις.
• Το πρόγραμμα έχει επικεντρωθεί στον πρωταρχικό του σκοπό, που είναι να μεταφέρει το μήνυμα, ότι οποιοσδήποτε ναρκομανής μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση και να βρει ένα καινούργιο τρόπο ζωής μακριά από τα ναρκωτικά.

Πως συνεργάζονται οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι

Το Ν.Α. επιδιώκει τη συνεργασία με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα όπως ανθρώπους σε κρατικούς φορείς , στον χώρο της υγείας και της απεξάρτησης , στο δικαστικό και σωφρονιστικό σύστημα και σε ιδιωτικές εθελοντικές οργανώσεις. Οι προσεγγίσεις για συνεργασία αφορούν : πληροφορίες για μια πρώτη επαφή με το πρόγραμμα , διάδοση της βιβλιογραφίας και παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανάρρωση.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα των Ν.Α. ?

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα των Ν.Α. οργανώσουμε παρουσιάσεις σε κέντρα απεξαρτήσεις και σωφρονιστικά ιδρύματα ώστε να προσφέρουμε πληροφορίες στους εργαζόμενους εκεί ,ή και να μοιραστούμε την εμπειρία της ανάρρωσης με άλλους ναρκομανείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συγκεντρώσεις.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε για μια πρώτη επαφή με την υποεπιτροπή των Δημοσίων σχέσεων :
Νότια Ελλάδα: pi.greece@gmail.com
Βόρεια Ελλάδα: public.infona@yahoo.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΦΟΡΙΕΣ